TRUSTEE Doküman Yönetim Sistemi

İşletmenin faaliyetleri sırasında oluşan her türlü yapısal (elektronik formlar) ve yapısal olmayan (taranmış belgeler) belgenin tanımlanması, yaşam döngüsü boyunca takip edilmesi, arşivlenmesi ve sorgulanması amacıyla tasarlanmıştır.
TRUSTEE altyapısı dokümanın kompleks bir form şeklinde tasarlanabilmesine imkan tanıdığından belgeler üzerinde karakter, sayısal, mantıksal, tarih, kategori, dosya eklentisi, resim, PDF, tablo, seçenekli değer vb. alan tipleri kullanılabilir.
Kurum ve şirketlerde dokümanların oluşumu ve akışı dinamik ve esnek bir yönetim gerektirmektedir. Bütün bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak tasarlanmış olan doküman yönetimi altyapısı, dokümanların iş akış süreçlerini başlatmasını ya da bu süreçler tarafından oluşturulmalarını desteklemektedir.
Ayrıca olay yönetimi yaklaşımı ile klasör, gelen-giden evrak, süreç listesi gibi ortamlarda meydana gelen her türlü değişim algılanmakta ve çeşitli yönlendirme ve uyarı mekanizmalarını tetikleyebilmektedir.


  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

MODÜLLER

İş Akış Yönetim Sistemi

Evrak Takip Sistemi

Toplu Tarama ve Görüntü İşleme

Resmi Yazışma Modülü

E-İmza & Kep & Mobil İmza

Fiziksel Arşiv Yönetimi


BAŞLICA ÖZELLİKLER

Elektronik Form Tasarımı

Yetkilendirme, Yayınlama

Onay Süreçleri

Ofis Uyumlu

ERP Entegrasyonu

Versiyon Takibi

OCR Tam Metin Arama

Zengin PDF Araçları

Mobil Uyumlu